Põhivarade kontode muutmine

Põhivarade kontode muutmine

Põhivarade moodul on Margn’s kenasti edasi arenenud. Oleks nüüd tarvilik anda ka viide selle kohta, kuidas seal kontonumbreid muuta. 

Põhivarades kasutab Margn kolme kontot:

  • varakonto – vaikimisi masinad ja seadmed süsteemikonto;
  • kulukonto – vaikimisi amortisatsioonikulu süsteemikonto;
  • amortisatsioonikonto – vaikimisi amortisatsiooni süsteemikonto.

Süsteemikontod leiad sätted – algandmed – süsteemikontod.

Põhivara soetamisel võib minna põhivarade soetamise moodulisse. Seal pannakse vaikimisi kirje kulukontoks põhivara varakonto ja kandes pannakse seega kulu asemel põhivara varade alla. Ehk antud olukorras on kulukonto viitav konto ning ei ole mõeldud kulukontona.

Kuidas muuta amortisatsioonikulu kontot?
Selleks tuleb pärast põhivarakirje salvestamist minna ostu-müügiartiklite moodulisse (asub sissetulekute ja väljaminekute menüüs) ja seal antud kirjel kulukonto ära muuta.

Kuidas muuta amortisatsioonikontot?
Amortisatsioonikontot Margn vaikimisi muuta ei lase ja paigutab kõik kirjed ühe konto alla. Konto leiab eelnimetatud süsteemikontode moodulist. Kui on ikkagi soovi amortisatsiooni erinevate kontraaktiva kontode all näha, siis tuleb teha selle kohta pärast amortisatsiooni arvestamist käsikanne (VIHJE: kande summad leiab arvestatud kulude summast kui kulukontod eraldi märgitakse).

Kuidas muuta varakontot juba arvele võetud põhivaral?
Kui põhivara on arvele võetud vale konto alla, siis tuleb minna vastava ostuarve peale ja kulukontot (mida kasutatakse varakontona) muuta.

Kust muuta juba olemasolevat amortisatsioonikannet?
Olemasolevat amortisatsioonikannet saab muuta tavakande alt, kuid see pole kõige parem lahendus, sest siis ei oska Margn artiklite raport muudatust arvesse võtta. Seetõttu tuleks antud kirje kustutada ja uuesti sisestada. Kui kustutada ja minna amortisatsiooni arvestamise moodulisse, siis võib kindla amortisatsioonikirje filtreerimiseks teised kirjed eemaldada.


taavi