Mitme pangakonto haldamine Margn-ERPLY kasutajatele

Mitme pangakonto haldamine Margn-ERPLY kasutajatele

Mitmel kasutajal on tekkinud küsimus, kuidas eristada pangakontosid kui ERPLY’s märgitakse laekumised ühe makse tüübi alusel, kuid Margn’s oleks tarvis näha pangamakseid eraldi pangakontodel. Jagame mõtteid, kuidas neid küsimusi lahendada. 

Kõige lihtsam on, kui pangalaekumised sisestataks kohe Margn’i. Sellisel juhul teeb Margn laekumised ka ERPLY’sse ning probleeme andmetega ei teki.

Küll aga on selline lahenduskäik raskendatud, kui on tarvis jälgida müügireskontrot pidevalt mitu korda päevas. Sellisel juhul tuleks käituda järgmiselt:

  • Margn’i peab tegema kõigi pangakontode jaoks kontod ja jätma alles algse arveldusarve konto, mille peale laekuvad ERPLY’st tulevad maksed;
  • seejärel igapäevane protsess eeldab esmalt ERPLY sünkroniseerimist;
  • seejärel tuleb laadida pangaväljavõte Margn’i;
  • kõikide müügiarvete laekumiste juures, mis on juba ERPLY’s kirjas, tuleb kreeditkontoks märkida arveldusarve konto, kuhu nad ERPLY’st laekunud on;
  • kui kõikide pankadega on pangaimport läbi viidud, saab oma tegevust kontrollida saldoaruandest – kui arveldusarve süsteemikonto (kontole, kuhu laekuvad ERPLY’st tulnud pangalaekumised) saldo on null, on ka korrigeerimised korrektselt läbi viidud.

Kui ettevõttel on näiteks kaks kontot, millest üks on peamine konto, kuhu maksed laekuvad, võib arveldusarve süsteemikontoks määrata ka põhikonto ning eelnimetatud korrigeerimised teha kahe konto vahel. Küll aga on selline lahenduskäik suurema inimvea võimalusega.

NB: kui laekumised sisestatakse ERPLY’sse pangaimpordiga, jõuavad Margn’i ka nende maksete kohta arhiveerimistunnused, mistõttu neid makseid enam pangaimpordis ei näidata. Eelnimetatud meetodis võib selline lähenemine probleeme tekitada. Sellest tulenevalt on mõistlik pangaimporti kasutada koheselt Margn’s.

 


taavi