Käibemaks ja käibemaksu liigid

Käibemaks ja käibemaksu liigid

Margn’s on nüüd olemas käibemaksuliigid, millega eraldada muust käibemaksust põhivarad, arvutada pöördkäibemaksu jne. Räägime sellest veidi lähemalt. 

Sätted -> KM liigid asub moodul, kus saab omale vajalikud tüübid ära kirjeldada. Käibemaksu sisestamisel tuleb nüüd tähele panna, et vaikimisi määratakse käibemaksutüübiks peamine käibemaks. Kui muuta protsenti, siis tüüp ei muutu.

Käibemaksu sisestamisel arve peal on tekkinud ka paar muudatust: kui muuta tüüpi, muutub nii protsent kui ka tüüp, mida hiljem aruandest välja saab võtta. Ehk kui valitud on vaikimisi määratud käibemaks ning muuta selle protsenti ilma teist tüüpi valimata, jõuab aruandes nimetatud arve rida peamise käibemaksu alla.

ERPLY kasutajad peavad minema sätted -> ERPLY sätted ning sünkroniseerima teenused ja KM määrad. Sellega saate endale automaatselt samad käibemaksutüübid, mis on ka ERPLY’s. NB: üksnes Margni käibemaksuliikide tegemisest ei piisa – Margn neid ERPLY’sse ei sünkroniseeri. Küll aga sünkroniseerib Margn need ERPLY’st. Seetõttu on soovitatav käibemaksumäärad luua ERPLY’sse ja seejärel teha sünkroniseerimine. Seda saab teha seaded -> kõik seaded -> müügiarvete seaded -> käibemaksumäärad. Vt ka viiendat küsimust.

Käibemaksuaruande jälgimisel tuleb meeles pidada, et tüüpide loomine on kasutaja enda valida, mistõttu Margn ei tee imesid raporti genereerimisel. Kui sisendkäibemaks tuleb kokku arvutada mitme käibemaksutüübi pealt, siis Margn neid summasid automaatselt kokku liitma ei hakka, sest ta ei tea, mida peab kokku liitma.

Mõned küsimused, mis võivad tekkida:

1) Sooviks kindlat käibemaksuliiki määrata põhivarale ja vähendatud käibemaksuga toodetele, kuidas peaks toimima?

Kui on soovi, et mingid kaubad-teenused oleksid alati kindla käibemaksuliigi alla määratud, peab selle jaoks need artiklid eelnevalt kirjeldama ostu-müügiartiklite moodulis (arved -> ostu-müügiartiklid; ja loomulikult peab eelnevalt ka käibemaksumäärad kirjeldama). Kui sisestada ostu-müügiartiklite moodulisse põhivaraobjekt ning määrata talle käibemaksutüübiks põhivarade käibemaks 20%, siis ostetud põhivara saab alati selle käibemaksumäära ja tüübi ning käibemaksuaruandes jõuab kirje ka põhivarade tüübi alla.

2) Kuidas arvestada tollilt saadud arvet, millelt peab 100% sisendkäibemaksu arvestama?

Tolli käibemaksu jaoks tuleb luua eraldi käibemaksutüüp, kus protsendiks on null ja kirjelduses tollile viitav tekst ning tüübiks tolli käibemaks. Teiseks tuleb teha eraldi artikkel (arved -> ostu-müügiartiklid), kuhu nimetatud käibemakstüüp valida. Kulu- ja tulukontoks tuleb määrata käibemaksu süsteemikonto (käibemaksuvõlg). Kui sisestada loodud artikkel ostuarvele, jõuab nimetatud rida käibemaksuaruandes õigesse tulpa.

3) Kuidas kasutada käibemaksu, kui ettevõte pole käibemaksukohustuslane?

Organisatsioon on Margn’s käibemaksukohustuslane, kui organisatsiooni sätetes (sätted -> firma andmed) on vastav linnukene märgitud. Müügiarvetele pannakse seejärel automaatselt null protsenti käibemaksumääraks. Ostuarvetel võib märkida sama protsendi, mis on arvel kirjas – kuluks kantakse ostuarve ilma käibemaksuvõlga vähendamata. Ostuarve sisestamisel on lihtsam sisestada käibemaks, kui teine pool on käibemaksukohustuslane, selle asemel, et sisestada ainult kokku summa.

4) Kuidas peaks arvestama impordi ja ekspordi käibemaksu?

Soovitatav on teha eraldi käibemaksu tüübid EL ja EL välistele arvetele. Kui eksporditavat/imporditavat teenust või kaupa Eestis ei müüda/osteta, siis võib käibemaksutüübi määrata tollele artiklile ostu-müügiartiklite alt. Seda, kuidas mingeid käibemaksutüüpe seaduse silmis peab kasutama, siinkohal lahkama ei hakka.

5) Millised käibemaksuliigid võiks luua, kui Margn neid ei loo?

  • Kas müüte/ostate Euroopa Liidust kaupu? Käibemaksuliik Euroopa Liidu kaupadele (tüübiks EL Kaubad KM). 
  • Kas müüte/ostate Euroopa Liidust teenuseid? Käibemaksuliik Euroopa Liidu teenustele (tüübiks EL Teenused KM).
  • Kas müüte/ostate Euroopa Liidust väljapoole? Ekspordi KM – vaikimisi selle ka Margn loob.
  • Kas teil on tarvis tolli käibemaksu maksta? Käibemaksuliik tolli jaoks (tüübiks tolli KM).
  • Kas teil on vaja eristada nullprotsendilist müüki/ostu maksuvabast müügist/ostust?

 


taavi