Arve välimuse komponendid

Arve välimuse komponendid

Paar päeva tagasi väljakuulutatud arve välimuse kohta pole just eriti palju meiepoolset infot laekunud. Parandame seda viga alustades selle blogipostitusega, kus anname ülevaate sellest, kuidas komponente lisada ja hallata. 

Arve välimus, nagu ka seda eelnevas postituses välja on toodud, on jaotatud kaheksaks komponendiks, millest seitse on redigeeritavad. Ainsana ei saa täielikult muuta artikliridu, mille muutmisel on teatud piirid.

Kõikides muudes komponentites on võimalik muudatusi teha otse andmeid sisestades, kirja suurust muutes jne. Põhimõtteliselt ongi võimalik omale sobiv kujundus Word’s või mujal valmis teha ning seejärel Margn’i importida.

Komponentidest jäävad igale kasutajale silma aga sellised elemendid: ${invoice.invoice…. Mida need tähistavad? Need tähistavad neid elemente, mis Margn võtab arve või kliendi infost. Seega arve numbri jaoks on Margn’l selline käsklus: ${invoice.invoice.number}. Erinevad komponendid, mida Margn arve genereerimisel kasutab, on järgmised:

 • ${invoice.invoice…} – arvega seotud info;
 • ${invoice.date} – arve kuupäev (peab olema arvest eraldi, et formaat korrektne oleks);
 • ${invoice.deadlineDate} – arve kuupäev (peab olema arvest eraldi, et formaat korrektne oleks);
 • ${invoice.customer…} – kliendiga seotud informatsioon;
 • ${invoice.articles…} – artikliread.

Arvega seotud info jaguneb järgmiselt:

 • Arve number – ${invoice.invoice.number}
 • Valuuta (EUR, USD jne) – ${invoice.invoice.currencyCode}
 • Allahindlus % (kujul 5, mitte 0.05) – ${invoice.invoice.discountPercent}
 • Käibemaks (kujul 5, mitte 0.05) – ${invoice.invoice.vatPercent}
 • Viitenumber – ${invoice.invoice.referenceNumber}
 • Arve looja nimi – ${invoice.invoice.creatorName}
 • Summa ilma maksuta – ${invoice.invoice.sumNoVat}
 • Summa maksudega – ${invoice.invoice.sumWithVat}
 • Maksusumma – ${invoice.invoice.taxSum}
 • Viiviseprotsent (kujul 5, mitte 0.05) – ${invoice.invoice.penaltyPercent}
 • Ümardatud summa – ${invoice.invoice.roundedSum}
 • Summa makstud – ${invoice.invoice.sumPaid}
 • Prinditav lisainfo – ${invoice.invoice.printedInfo}
 • Arve registrikood – ${invoice.invoice.code}

Kliendiga seotud info:

 • Kliendi nimi – ${invoice.customer.name}
 • Kliendi kood – ${invoice.customer.code}
 • Kliendi registrikood – ${invoice.customer.registrationCode}
 • Aadress – ${invoice.customer.legalAddress}
 • Riik – ${invoice.customer.legalCountryCode}
 • Postikood – ${invoice.customer.legalPostcode}
 • Käibemaksunumber – ${invoice.customer.vatNumber}

Organisatsiooniga seotud info:

 • Organisatsiooni nimi – ${invoice.organisation.name}
 • Kood – ${invoice.organisation.code}
 • Registrikood – ${invoice.organisation.registrationCode}
 • Aadress – ${invoice.organisation.legalAddress}
 • Riik – ${invoice.organisation.legalCountryCode}
 • Postikood – ${invoice.organisation.legalPostcode}
 • Käibemaksunumber – ${invoice.organisation.vatNumber}

Artikliread:

 • Rea kirjeldus – ${invoice.articles.articleName}
 • Mõõtühik – ${invoice.articles.unitCode}
 • Artikli kood – ${invoice.articles.code}
 • Kogus – ${invoice.articles.quantity}
 • Hind – ${invoice.articles.price}
 • Allahindlus % (kujul 5, mitte 0.05) – ${invoice.articles.discount}
 • Käibemaks % (kujul 5, mitte 0.05) – ${invoice.articles.vatPercent}
 • Rea summa ilma maksuta – ${invoice.articles.sumNoVat}
 • Rea summa maksuga – ${invoice.articles.sumWithVat}
 • Rea maksusumma – ${invoice.articles.taxSum}

Mõned näited

Soovin lisada viitenumbrit oma arvetele?

 • Selle jaoks tuleb lisada  ${invoice.invoice.referenceNumber} sellesse kohta, kuhu soovitakse. Eelneva formaadi säilitamiseks on lihtsam see sisestada käsitsi, mitte kopeerida siit (põhjuseks on veidi kapriisne tekstiredaktor).

Soovin märkida viiviseprotsendi oma arvetele?

 • Selle jaoks tuleb lisada  ${invoice.invoice.penaltyPercent} sellesse kohta, kuhu soovitakse.  Eelneva formaadi säilitamiseks on lihtsam see sisestada käsitsi, mitte kopeerida siit (põhjuseks on veidi kapriisne tekstiredaktor).

Kuidas lisada arvele lisainfot?

 • Lisainfot võid lisada suvalisest kohast lihtsalt muutes ja lisades soovitud teksti.

 


taavi