Põhivarade müük

Põhivarade müük

Põhivarade müük on suhteliselt harv, kuid kindlasti mitte olematu nähtus organisatsiooni eluloos. Kui selle esialgu väga lihtsana näiva protsessiga raamatupidamise poolel tegelema hakata, tekib aga mitmeid probleeme ja küsimusi. Proovime need siin lahti seletada.
 
Põhivarade müük sisaldab mitmeid kandeid ja arvutusprotsesse. Teada on vaja, mis summas tuleb põhivara maha kirjutada ning vastavalt sellele sisestada kasum / kahjum põhivaramüügist.
Margn’s põhivarade müügi läbiviimiseks tuleb käesoleval hetkel tegutseda järgnevalt:
  • Luua tavaline müügiarve, kus artiklirida täidetakse põhivaraga. NB: tulukonto on soovitav muuta muuks tuluks. Tulukontot saab muuta, kui vajutada ridade lisainfo nupule.
  • Pärast müügiarve loomist tuleb arvutada, mis ulatuses saadi kasumit/kahjumit põhivara müügist (kas jääkväärtus katab müügihinna). Selle jaoks tuleb kokku arvutada, kui suures ulatuses on põhivara juba maha kantud. Kui organisatsioonil on arvel üksnes üks põhivaraobjekt, siis näitab seda summat amortisatsiooni kontosaldo. Kui mitu, siis saab kokku arvutada erinevate kannete alusel kõik amortisatsioonikanded vastavale põhivaraobjektile.
  • Nüüd on tarvis välja uurida, mis ulatuses peab viimasest amortisatsioonikandest mahamüügi päevani amortisatsiooni arvestama. See on vajalik seetõttu, et põhivara on kulunud alates viimasest amortisatsiooniarvestusest. Seda võib teha päevade arvu lõikes. Näiteks kui viimane kord märgiti amortisatsiooni 20 päeva tagasi, siis peab amortisatsiooni arvutama 20/365 protsenti üheaastase amortisatsioonimäära ulatuses. Kui see summa on teada, tuleb see meelde jätta ja lisada amortiseeritud summale.
  • Nüüd kui lahutada amortiseeritud kogusumma põhivara soetusmaksumusest (sellest summast, mis ta bilansis kirjas on või mis hinnas soetati). Saadud summa on põhivara jääkväärtus. Kui jääkväärtus on suurem kui müügihind, saadi põhivara müügist kahju, vastasel juhul saadi kasu.
  • Kui müügist saadi kasu, tuleb luua kanne, kus on järgmised read:
KontoKirjeldusSumma
KreeditPõhivaraPõhivara bilansist mahakirjutamineBilansiväärtus
DeebetMuud äritulud (sama konto, mis arvelgi kasutusel oli)Tulude korrigeerimineJääkväärtus
DeebetPõhivara amortisatsioonAmortiseeritud osa bilansist mahakandmineSoetusmaksumus miinus jääkväärtus
KreeditPõhivaraPõhivara bilansist mahakandmineSoetusmaksumus miinus jääkväärtus
DeebetAmortisatsioonikuluArvestamata olnud amortisatsioonikulu suurusLeitud summa, mida peab amortiseerima
KreeditPõhivara amortisatsioonArvestamata olnud amortisatsioonikulu suurusLeitud summa, mida peab amortiseerima
  • Kui müügist saadi kahju, tuleb luua kanne, kus on järgmised read:
Deebet/ kreeditKontoKirjeldusSumma
KreeditPõhivaraPõhivara bilansist mahakirjutamineBilansiväärtus
DeebetMuud äritulud (sama konto, mis arvelgi kasutusel oli)Tulude korrigeerimineMüügisumma ilma käibemaksuta
DeebetPõhivara amortisatsioonAmortiseeritud osa bilansist mahakandmineSoetusmaksumus miinus jääkväärtus
KreeditPõhivaraPõhivara bilansist mahakandmineSoetusmaksumus miinus jääkväärtus
DeebetKahjum põhivara müügistKahjum põhivara müügistJääkväärtus miinus müügisumma ilma käibemaksuta
DeebetAmortisatsioonikuluArvestamata olnud amortisatsioonikulu suurusLeitud summa, mida peab amortiseerima
KreeditPõhivara amortisatsioonArvestamata olnud amortisatsioonikulu suurusLeitud summa, mida peab amortiseerim

Näide mööbli müügist

Järgnevalt on toodud välja näide, kus müüakse maha kontorimööbel, mis on peaaegu kolm aastat vana ning mille soetusmaksumus oli 1000 EUR. Aastane amortisatsiooninorm on 20%. Ostukuupäev 01.01.2009, müügikuupäev 20.11.2011. Viimati arvestati amortisatsiooni 31.12.2010. Müügihinnas saadi kokkuleppel ostjaga 450 EUR.
Müügiarve nägi välja järgmine (jälgi tulukontot):
Jääkväärtuse arvutamine
Amortisatsiooniarvestust võib vaadata kannete moodulist, kui märkida kande tüübiks “Amortisatsioonikanded”:
Seega on amortisatsiooni arvestatud 0.2*1000 (2009. aasta eest) +0.2*1000 (2010. aasta eest) = 400 EUR. 2011. aasta eest tuleb arvutada vähem kui 20% amortisatsioonimäära, sest müük toimub enne aasta lõppu – 41 päeva enne aasta lõppu. Protsentuaalne väärtus on seega (365-41)/365 * 20% = 17.75% ehk 177.5 EUR. Mööbli jääkväärtus on seega 1000-400-177.5=422.5 EUR.
Kuna müügihind oli 450 EUR, saadi müügist kasumit 27.5 EUR.
Kanded Margn vaikimisi kontode alusel:
Andmed võib üle kontrollida saldoaruandest:
Nagu saldoaruandest näha on, on kasum põhivara müügist õiges summas ning amortisatsioonikulu kajastab üksnes seda osa põhivara kulumisest, mida ettevõte ära kasutas. Muidugi pole amortisatsioonikonto saldo korrektne, sest selle peaks iga perioodi lõpus nullima. Antud hetkel pole seda tehtud, et tulemus oleks paremini näitlikustatud. NB: masinate ja seadmete all on 1000 EUR väärtusega muu arvele võetud põhivara, mis pole müüdud mööbliga seotud.

taavi