Kes on aruandev isik?

Kes on aruandev isik?

Aruandva isiku konto alla võib tihtipeale liigitada mitmeid isikuid. Aga siiski, kellele läks raha ja palju tema käesoleva hetke võlasaldo on?
Kas tuleb tuttav ette:

  • Kuu lõpus küsib töötaja Teilt, miks ta palgale ei lisatud materjalikulusid?
  • Olete vaevelnud arvutustegevusega, et teada saada, palju firma töötajale võlgneb, arvestades kokku palku, töötajale tehtud väljamakseid ja tema soetatud materjalikulutusi?

Neid probleeme on võimalik ennetada, sest valides Margn’s aruandva isiku konto maksetel, küsitakse, mis oli isiku nimi, kes tehingu sooritas. Sooritatud maksega seotud kanne tehakse töötaja nimel ja pärast on lihtne kannetest vaadata, mis summas keegi mingeid tehinguid teinud on.

Kes on aruandev isik?

Aruandev isik on isik, kellele antakse raha organisatsiooniga seotud majandustehingute tegemiseks. Või kellele tasutakse mingite majandustehingute eest. Tihti on tegemist raamatupidajaga, kuid pole harv ka juhus, kui tavatöötajale anti raha mingite tehingute tegemiseks. Sellest tulenevalt on vaja alati määrata, kellele raha väljastati või kellelt saadi.

Kuidas aruandvale isikule raha kanda Margn’s?

Aruandev isik, olgu ta töötaja, raamatupidaja või ettevõtte juhatuse liige, peab omama vahendeid, millega talle volitatud majandustehinguid teha saab. Selle jaoks antakse / kantakse organisatsiooni kontolt isikule vastavas summas rahalisi vahendeid. Kuidas seda Margn’s kajastada? Kõige lihtsam on minna Maksmiste (va arved) moodulisse, kust tuleb valida tüübiks aruandev isik. Kirjelduse lahtrisse on soovitatav panna isiku nimi, kellele maksti. Selle järgi on pärast hea kandeid eristada ja otsida.

Kust näha, kes on aruandvad isikud ja kui suur on nende võlg / võlg nende ees?

Kõige lihtsam on aruandva isikuga seotud kandeid vaadata pearaamatust. Märkige kontoks aruandva isiku konto ning sooritage päring.
Aruandev isik

taavi