Põhivarad

Põhivarad

Põhivarade moodul aitab hoida põhivarad korras – neid arvele võtta, arvutada amortisatsiooni. Põhivarade arvelevõtmisel saab andmeid Excelist ümber kopeerides kergesti importida. Väikevahendite arvestus. Põhivarade arvestus projektide...
Suhtarvud

Suhtarvud

ERPLY Books’is saab ligi 50 erinevat suhtarvu vastavalt enda soovile graafikul vaadata: põhilised finantssuhtarvud – näiteks ROE, ROA, ROR; likviidsuse suhtarvud; pankroti suhtarvud. Lisaks võimaldab ERPLY Books võrrelda andmeid aastate lõikes ning...
Arvete kinnitamine

Arvete kinnitamine

Arvete kinnitusring võimaldab jälgida, kes ja millal on arved kinnitanud või tagasi lükanud. Selle kaudu saab vähendada valede arvete tasumise riski. Määra endale vajalikud kinnitusringi reeglid. Määra, kellele ja mis järjekorras arve kinnitamise e-mail saadetakse....
Võlgade jälgimine

Võlgade jälgimine

ERPLY Books aitab hõlpsasti silma peal hoida võlglastel ja laekunud ettemaksetel. Kliendiraport annab ülevaate klientide makstud ja maksmata arvete kohta. Saada klientidele regulaarselt meeldetuletusi ja saldoteatisi. Saada automaatseid...
Aruandlus

Aruandlus

Lisaks igapäevastele finantsaruannetele saab disainida aruandeid vastavalt enda soovile aruandegeneraatoris. Aruandegeneraatori idee on luua täiesti uusi aruandeid puhtalt lehelt. Suur hulk väljundeid, millest vali endale vajalikud. Väljasta aruandeid projektide...
Kontode kaardistamine

Kontode kaardistamine

Kontode kaardistamine on seotud erinevate hierarhia reeglitega. Näiteks saad määrata, et emafirmaga seotud tulud lähevad kontole X, Läti klientide tulu kontole Y ja kõik muu tulukontole Z. Automatiseeri kõikvõimalike tehingute sünkroniseerimine välisest süsteemist ja...