YES-list

YES-list

YES-list:

Funkcija Vaizdo įrašas / Vadovas
Pardavimų sąskaitos-faktūros Pardavimų sąskaitos-faktūros
Siųsti pardavimų sąskaitas-faktūras Pardavimų sąskaitos-faktūros
Siųsti pardavimų sąskaitas-faktūras el.paštu Pardavimų sąskaitos-faktūros
Siųsti sąskaitas-faktūras su estų el. sąskaitomis-faktūromis Pardavimų sąskaitos-faktūros
Siųsti sąskaitas-faktūras su suomių sąskaitų-faktūrų standartu
Citatos/pasiūlymai/kainų pasiūlymai
Sukurti kainų pasiūlymus
Sukurti išankstinių mokėjimų sąskaitas-faktūras
Siųsti kainų pasiūlymus el.paštu
Siųsti išankstinių mokėjimų sąskaitas-faktūras el.paštu
Sukurti sąskaitas-faktūras iš kainų pasiūlymų
Sukurti sąskaitas-faktūras iš išankstinių mokėjimų faktūrų
Pridėti estų el. sąskaitą-faktūrą kaip atskirą failą siunčiant pdf sąskaitą-faktūrą el. paštu Sekti el.laiškus
Sekti el.laiškus Sekti el.laiškus
Pamatyti, kurie sąskaitų-faktūrų el. laiškai buvo nesėkmingi Sekti el.laiškus
Pamatyti, kurie sąskaitų-faktūrų el. laiškai buvo atidaryti Sekti el.laiškus
Sukurti sąskaitos-faktūros šablonus
Pridėti mokėtoją sąskaitai-faktūrai
Pridėti nuorodos numerį sąskaitai-faktūrai
Pridėti failus pardavimų sąskaitoms-faktūroms (siunčiant sąskaitas-faktūras, pridedami papildomi failai) Pardavimų sąskaitos-faktūros
Importuoti pardavimų sąskaitas-faktūras iš skaičiuoklės Importuoti duomenis
Importuoti pardavimų sąskaitas-faktūras iš failo Importuoti duomenis
Pridėti pasikartojančias sąskaitas-faktūras Pridėti pasikartojančias sąskaitas-faktūras
Kopijuoti sąskaitą-faktūrą Bendroji instrukcija
Ištrinti sąskaitą-faktūrą Bendroji instrukcija
Užrakinti sąskaitą-faktūrą Periodo užrakinimas
Keisti pardavimo sąskaitų-faktūrų numeraciją Bendroji instrukcija
Spausdinti sąskaitas-faktūras skirtingomis kalbomis Bendroji instrukcija
Pakeisti valiutą sąskaitoje-faktūroje Valiuta
Sekti sąskaitas-faktūras, kurios nebuvo išsiųstos Pardavimų sąskaitos-faktūros
Importuoti mokėjimus iš banko ataskaitų Banko importas
Automatiškai importuoti mokėjimus iš Swedbank Swedbank
Sukurti savo banko importo formatą
Pridėti mokėjimus rankiniu būdu
Pridėti kliento išankstinius mokėjimus
Apskaičiuoti kliento išankstinio mokėjimo PVM
Naudokite keletą išankstinio mokėjimo sąskaitų -pvz. įprasti išankstiniai mokėjimai ir indėliai
Spausdinti pinigų paraišką
Spausdinti kasos knygą
Spausdinti kasos knygą su detalėmis
Siųsti priminimus klientui Priminimai apie neapmokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras
Siųsti klientui balanso ataskaitas Priminimai apie neapmokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras
Automatiniai priminimai klientui/balanso ataskaitos Priminimai apie neapmokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras
Rodyti kliento charakteristiką kliento ataskaitoje
Rodyti kada kliento ataskaitoje paskutinį kartą buvo gautas el. laiškas
Rodyti klientus klientų ataskaitoje, kurie yra be balanso
Valdyti klientus
Importuoti klientus Importuoti duomenis
Užrakinti klientus
Klientas gali būti ir tiekėjas Kontaktų valdymas
Importuoti pirkimų sąskaitas-faktūras iš skaičiuokilės Importuoti duomenis
Importuoti pirkimų sąskaitas-faktūras su failu Importuoti duomenis
Spausdinti čekius pirkimų sąskaitų-faktūrų apmokėjimui Bendroji instrukcija
Sukurti SEPA mokėjimo failą
Sukurti mokėjimo failą Sąskaitos faktūros sudarymas
Sukurti mokėjimo failą naudojant sąskaitos-faktūros terminus Sąskaitos faktūros sudarymas
Sukurti sąskaitos-faktūros būseną „patvirtinta ir mokėjimas išsiųstas į banką“ po mokėjimo failo sukūrimo Sąskaitos faktūros sudarymas
Valdyti mokėtinų sumų sąskaitas
Rodyti neapmokėtas pirkimų sąskaitas-faktūras
Valdyti tiekėjų skolas
Sąskaitų suvestinė Sąskaitų schema
Pridėti/koreguoti/ištrinti sąskaitas iš sąskaitų suvestinės Sąskaitų schema
Ištrinti sąskaitas Sąskaitų schema
Pridėti motininę sąskaitą Sąskaitų schema
Valdyti valiutų sąskaitas Valiuta
Užrakinti paskyras Periodo užrakinimas
Rodyti tik sąskaitos pavadinimą jei neturite numerio
Ieškoti sąskaitų su sąskaitų vardais
Pažymėti sąskaitą kaip neaktyvią
Importuoti sąskaitų suvestinę Importuoti duomenis
Sukurti balanso suvestinę
Sukurti pelno ir nuostolių ataskaitą
Sukurti pinigų srautų ataskaitą
Pelno ir nuostolių 12 mėnesių ataskaita
Balanso suvestinės 12 mėnesių ataskaita
Lyginamoji balanso suvestinė
Lyginamoji pelno ir nuostolių ataskaita
Bandomasis balansas Bendroji instrukcija
Kliento bandomasis balansas
Tiekėjo bandomasis balansas
Žurnalo ataskaita Bendroji instrukcija
Sąskaitos balansai Bendroji instrukcija
Ieškoti atitinkamų sąskaitų didžiojoje buhalterijos knygoje
Didžioji buhalterijos knyga
Ieškoti kliento didžiojoje buhalterijos knygoje
Spausdinti visus sandorius
Sukurti didžiąją buhalterijos knygą
Naudokite tęstinę sandorių numeravimo sistemą
Apskaičiuoti sandorių ir sąskaitų-faktūrų kodus pagal dieną
Pažymėti sąskaitos-faktūros kodą sandorio kode
Pirkimo pašto dėžutė Pirkimo paštas
Sąskaitos-faktūros patvirtinimas Pirkimo paštas
Galite priskirti tiek patvirtinimų sąskatoms-faktūroms, kiek reikia Pirkimo paštas
Galite naudoti sąskaitų-faktūrų tvirtinimo procesą el.pašte Pirkimo paštas
Galite patikrinti sąskaitas-faktūras, kurias atmetėte (visa istorija yra saugoma) Pirkimo paštas
Galite pasirinkti ar nepatvirtinta sąskaita-faktūra sukurs sandorį ar ne Pirkimo paštas
Galite tvirtinti ir sąskaitos-faktūros failą ir sąskaitą-faktūrą jos tvirtinimo eigoje Pirkimo paštas
Galite matyti kas-kada patvirtino/atmetė sąskaitą-faktūrą Pirkimo paštas
Sąskaitos-faktūros patvirtinimas gali būti atvertas pardavimų sąskaitose-faktūrose
Valdyti projektus/objektus/aspektus/išlaidas ir pajamas – visi jie ERPLY Books yra vadinami projektais Projektai
Projektuokite grupes aspektų grupavimui į skirtingas dalis Projektų grupės
Išskirstykite projektus sąskaitose-faktūrose Projektai
Projektų ataskaita Projektai
Spausdinti sandorius su projektų grupėmis Projektų grupės
Filtruokite ataskaitas naudodami sąlygą „ir“ – rodyti abu projektus, kurie susiję su A ir B
Filtruokite ataskaitas naudodami sąlygą „ar“ – rodyti projektus kurie susiję su A arba B
Pridėkite keletą projektų vienu kartu Projektai
ERPLY POS ir inventorius: inventorius/vietovė kaip projektas ERPLY Books konfigūracija vartotojams
ERPLY POS ir inventorius: POS kaip projektas ERPLY Books konfigūracija vartotojams
ERPLY POS ir inventorius: darbuotojas kaip projektas ERPLY Books konfigūracija vartotojams
ERPLY POS ir inventorius: klientas kaip projektas ERPLY Books konfigūracija vartotojams
ERPLY POS ir inventorius: produkto grupė kaip projektas ERPLY Books konfigūracija vartotojams
Pasirinkite sąskaitos-faktūros sandorio datą (kitą nei sąskaitos-faktūros data)
Pdf sąskaitos-faktūros analizavimas (analizuokite sąskaitą-faktūrą iš pdf failo)
Sąskaitos-faktūros analizavimas iš vaizdo failo (analizuokite sąskaitą-faktūrą iš kvito) Pirkimo paštas
Sukurti pirkimų sąskaitą-faktūrą automatiškai kai ji nusiunčiama į pirkimų paštą Pirkimo paštas
Sekti pirkimų sąskaitų-faktūrų failus Pirkimo paštas
Rasti inventoriaus produktus pirkimų pašte Pirkimo paštas
Ieškokite ištrintų sandorių Ataskaitos generatorius
Sukurti ataskaitą naudojant ataskaitų generatorių Ataskaitos generatorius
ERPLY Books saugo visų sandorių istoriją Ataskaitos generatorius
Intrastato ataskaitos
Siuntinio ataskaita
Rodyti, kurie el/laiškai yra nesėkmingi Ataskaitos generatorius
Rodyti kurie el.laiškai pasiekė savo tikslą Ataskaitos generatorius
Rodyti kurie el.laiškai buvo atidaryti Ataskaitos generatorius
Rodyti ištrintas sąskaitas-faktūras, jų eilutes, klientus, straipsnius, kt. Ataskaitos generatorius
Pridėti ilgalaikį turtą Ilgalaikis turtas
Nuvertėjimas Ilgalaikis turtas
Perskaičiuoti ilgalaikį turtą Ilgalaikis turtas
Ilgalaikio turto ataskaita Ilgalaikis turtas
Nuvertėjimo valdymas Ilgalaikis turtas
Pridėkite sąskaitas ilgalaikiam turtui: sutartinis turtas, nuvertėjimas ir ilgalaikio turto sąskaitos Ilgalaikis turtas
Sekti ilgalaikį turtą pagal projektus Ilgalaikis turtas
Sekti smulkią įrangą, duotą darbuotojams Ilgalaikis turtas
Sukurti ilgalaikį turtą savarankiškai Ilgalaikis turtas
Užsienio valiutos ataskaitos Valiuta
Sekti užsienio valiutos sąskaitas-faktūras Valiuta
Valiutos kursai yra atnaujinami automatiškai iš Europos centrinio banko Valiuta
Sukurti pirkimų sąskaitą-faktūrą sąskaitos-faktūros valiuta Valiuta
Sukurti pardavimų sąskaitą-faktūrą sąskaitos-faktūros valiuta Valiuta
Sukurti pirkimų sąskaitas-faktūras naudojant straipsnius Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos
Sukurti pirkimų sąskaitas-faktūras nenaudojant straipsnių Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos
Priskirti nuolaidas straipsniams Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos
Deaktyvuoti straipsnius Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos
Pamatyti įsigytus straipsnius ir parduotus kiekius Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos
Naudoti straipsnių kodus straipsnių paieškoje Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos
Rodyti straipsnio papildomo mokesčio sumas Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos
Valdyti kontaktus Kontaktų valdymas
Pridėti naujus klientus Kontaktų valdymas
Pridėti naujus tiekėjus Kontaktų valdymas
Klientas gali būti ir tiekėjas Kontaktų valdymas
Pridėti mokėtinų sumų sąskaitą tiekėjui Kontaktų valdymas
Pridėti gaunamų sumų sąskaitą klientui Kontaktų valdymas
Pridėti pajamų sąskaitą klientui Kontaktų valdymas
Pridėti išlaidų sąskaitą tiekėjui Kontaktų valdymas
Valdyki klientų/tiekėjų grupes naudojant kontaktų kodus Kontaktų valdymas
Ištrinti kontaktą Kontaktų valdymas
Pažymėti kontaktą kaip neaktyvų Kontaktų valdymas
Pridėti numatytą nuorodos numerį prie kontakto Kontaktų valdymas
Pridėti darbuotojo kontaktinę informaciją Kontaktų valdymas
Pridėti banko sąskaitas kontaktams Kontaktų valdymas
Pridėti keletą el.paštų kontaktams Kontaktų valdymas
Pridėti pradinius balansus sąskaitoms Importuoti duomenis
Rankinis žurnalas
Eksportuoti ataskaitas į csv failą
Eksportuoti ataskaitas į excel failą
Eksportuoti ataskaitas į pdf failą
Pakeisti pdf ataskaitos išdėstymą
Importas iš banko Banko importas
Pridėti nepalaikomų banko ataskaitų dizainą Banko importas
Importas iš banko: sujunkite sąskaitas-faktūras automatiškai pagal jų turimą informaciją Banko importas
Importas iš banko: galite rankiniu būdu patikrinti ar sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos Banko importas
Importas iš banko: sąskaitos-faktūros automatiškai sujungiamos su mokėjimais Banko importas
Importas iš banko: sujunkite sąskaitas-faktūras naudodami nuorodos numerį Banko importas
Importas iš banko: sujungia sąskaitas-faktūras naudojant kliento/tiekėjo vardą Banko importas
Importas iš banko: sujungia sąskaitas-faktūras naudojant sąskaitų-faktūrų numerius (ieškant jų aprašyme) Banko importas
Importas iš banko: sujungia sąskaitas-faktūras naudojant kliento/tiekėjo registracijos kodą Banko importas
Importas iš banko: prideda nuostatas automatiškai sujungiančias sąskaitas Banko importas
Importas iš banko: išskirsto sandorius tarp keleto projektų/sąslaitų Banko importas
Importas iš banko: pridėti PVM sandoriams Banko importas
Importas iš banko: sukurti pardavimų/pirkimų dokumentą importe iš banko Banko importas
Importas iš banko: pasirinkti vieną sąskaitą visiems sandoriams Banko importas
Importas iš banko: suderinti banko kortelių mokėjimus Banko importas
Importas iš banko: suderinti kitus mokėjimus Banko importas
Importas iš banko: patvirtinti banko balansą Banko importas
Sukurti didžiąją buhalterijos knygą motininei kompanijai
Sandorio patvirtinimo funkcija
Atsiskaitymų veikla
Spausdinti atsiskaitymų veiklą
Sąskaitų-faktūrų faktoringas Faktoringas
Faktoringo eiga Faktoringas
Sąskaitų-faktūrų planuotojas: matyti kurios sąskaitos-faktūros yra neišsiųstos
Veiklos pagrindiniai rodikliai kas ketvirtį
Veiklos pagrindiniai rodikliai kas 12 mėnesių
Veiklos pagrindiniai rodikliai kas metus
Pakeisti projektą daugeliui sąskaitų-faktūrų
Pakeisti projektą daugeliui sąskaitų-faktūrų vienu metu
Uždaryti periodą Periodo užrakinimas
Siųsti pardavimų sąskaitas-faktūras: keisti sandorio datą (pakeisti sąskaitą-faktūrą su data)
Keisti sandorio datą į sąskaitos-faktūros datą
Rasti dvigubus mokėjimus
Darbo užmokestis
Keisti sąskaitas daugeliui sandorių vienu metu
Rasti pardavimų sąskaitas-faktūras, kurios importuotos du kartus
Spausdinti PVM ataskaitą
Pardavimų sąskaitos pelno ataskaita
Spausdinti PVM informacijos priedą
Keisti valiutą ant pardavimų sąskaitos-faktūros Valiuta
Atsakingo asmens pirkimai
Matyti visas savo organizacijas vienoje vietoje
Ištrinti straipsnį Pirkimų ir pardavimų prekės/paslaugos
Pranešimas: vertės datos ataskaita
Pridėti naują PVM tipą
Keisti PVM tipą
Keisti klientą
Keisti pardavėją
Kitos piniginės pajamos
Kitos piniginės išlaidos
Rodyti 10 aukščiausių klientų pagal sandorių apimtis
Rodyti 10 aukščiausių klientų pagal skolas
Rodyti 10 aukščiausių tiekėjų pagal skolas
Rodyti 10 aukščiausių tiekėjų pagal sandorių apimtis
Rodyti pajamas, išlaidas ir pelną pagal projekto metus
Rodyti dabartinio turto vertę
Rodyti ilgalaikio turto vertę
Rodyti bendrą trumpalaikių paskolų vertę
Rodyti visų paskolų vertę
Rodyti nuosavybės vertę
Rodyti rezervinių investicijų pelno rodiklį (
Bendrosios maržos investicijų grąža)
Rodyti dabartinio santykio vertę
Rodyti trumpalaikio santykio vertę
Rodyti skolos ir nuosavybės santykio vertę
Rodyti ilgailaikį skolos ir nuosavybės santykį
Rodyti pinigų santykio vertę
Finansinių išteklių lygis
Rodyti skolų santykio vertę
Rodyti paskutinių 3 savaičių pirkinių krepšelio vertę
Rodyti savaitės pardavimus pagal dieną
Rodyti paskutinių 3 savaičių pardavimus
Nustatykite pinigų sąskaitas pagal parduotuvę
Rodyti 10 pelningiausių produktų
Rodyti EBITDA vertę
Rodyti EBIT vertę
Rodyti EBT vertę
Rodyti 10 geriausių pardavėjų
Rodyti palūkanų normas
Rodyti 10 geriausiai parduodamų produktų grupių
Rodyti 10 labiausiai perkamų produktų
Rodyti pardavimus pagal valandas
Rodyti gaunamų sumų apyvartos santykio vertę
Rodyti vidutinį gautinų sumų periodą
Rodyti inventoriaus apyvartos vertė
Rodyti inventoriaus periodą
Rodyti bruto pardavimų pelną
Biudžeto skaičiuoklė
Lyginti biudžetą su balanso ataskaita
Rodyti bruto pelną (grynasis pelnas)
Rodyti bendrą apyvartą
Rodyti pardavimų apyvartą
Rodyti finansines pajamas
Rodyti pelną
Rodyti finansines išlaidas
Bankroto rodiklis. Altmano Z modelis
Spausdinti TSD
Spausdinti kasos knygą
Sujungti konrečias departamento sąskaitas su projektais
Darbo užmokesčio nuostatai
Darbo užmokesčio ataskaita
Šventinės dienos
Priskirti darbuotojus
Kliento charakteristika
Automatiniai balansai Priminimai apie neapmokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras
Importuoti išankstinius mokėjimus
Rasti sąskaitas-faktūras su galimai neteisingais sandoriais
Faktinės sąskaitos-faktūros Faktoringas
Išlaidų taisytojas
PVM nuostatai ERPLY klientams pagal EU sąskaitų-faktūrų tipus
Pajamų ataskaitos tvarka
Automatiškai identifikuojami projektai
Pinigai dienos pabaigoje
Suvestinės ataskaita
Konsoliduotų ataskaitų taisyklės
Failo importavimo taisyklės
Periodizuoti išlaidas
Darbo užmokesčio nuostatai
Automatinė ilgalaikų paskolų apskaita
Pašalinkite sekančius tipus iš konsoliduotų ataskaitų
ERPLY sinchronizacija: sujungto projektus su pajamų ataskaita
Darbo užmokesčio periodai
Valdyti naudotojus Vartotojų valdymas
Sąskaitų-faktūrų šablonų valdymas
Pridėkite logotipą sąskaitai-faktūrai
Spausdinti kliento/tiekėjo sandorius
Spausdinti balanso ataskaitas pagal projektus
Rodyti ROE, ROR, ROA rodiklių vertę
Pajamos už nuosavybę
Turto pelningumas
Pajamų pelningumas
Konsolidavimo ataskaitos
Nustatyti išlygas naudotojų vaidmenims Vartotojų valdymas
Išankstinių mokėjimų importuotojas (tiekėjų išankstiniai mokėjimai)
Patvirtintos PVM reikšmės
Pašto adresai sąskaitoms
Parašyti sąskaitą, naudotą ant sąskaitos-faktūros pagal kliento/šalies taisykles
Sąskaitos, priskirtos produktų grupėms pagal PVM tipus